96% Polyester, 4% Elastine

96% Polyester, 4% Elastine